Chả biết họchành đếnđâu mà khoethànhtích tí tuổi đã được 2 chim nhét vào 1 lỗ âm đạo cùng một lúc,mùng 5tếtđầunăm màđã nhớ chim thầntượngtìnhdục