Đang địt cũng phải nhịn rên để nói chuyện điện thoại với người yêu