Học sinh bị thầy giáo đánh sưng mông trong nhà nghỉ