Thầy giáo địt em học sinh ngày corona bệnh cả trường nghỉ học em nó lên lớp chịch trả bài